Loading ....
logo GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościelna 41
05-462 Wiązowna
tel/fax: (22) 780 41 79
e-mail: gok-wiazowna@info-bip.pl

Gminny Ośrodek Kultury w jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Został powołany uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 45/VIII/07 z dnia 27 marca 2007r. Wpisany do rejestru instytucji kultury 18 czerwca 2007 pod nr 3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 Nr 189).
Nadzór nad działalnością instytucji sprawuje Wójt Gminy Wiązowna.

Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie:


Pokaż informacje o artykule