Loading ....
logo GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Lubelska 53
05-462 Wiązowna
tel/fax: (22) 180 00 41
e-mail: gok-wiazowna@info-bip.pl

1. Majątek Gminnego Ośrodka Kultury stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa niematerialne stanowiące własność GOK-u. 
2. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
3. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystywania.
4. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
5. Gminny Ośrodek Kultury przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej - dostępne w zakładce "Sprawozdania".

Pokaż informacje o artykule