Loading ....
logo GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Lubelska 53
05-462 Wiązowna
tel/fax: (22) 180 00 41
e-mail: gok-wiazowna@info-bip.pl

Zarządzenie nr 2_2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie ustalenia organizacji pracy Gminnego Ośrodka Kultury w związku z zagrożeniem COVID-19

Zarządzenie nr 1_2020 z dnia 06.03.2020 w sprawie zmiany w regulaminie wynagrodzeń

Zarządzenie z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu pomieszczeń

Zarządzenie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Zarządzenie z dnia 05 września 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z sal, świetlic na prowadzenie kampanii wyborczej

Zarządzenie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

Zarządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 1-2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie nr 2-2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie nr 3-2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia 

Zarządzenie nr 4-2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 5-2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia ochrony i przetwarzania danych osobowych 

Zarządzenie nr 7-2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat za wybrane zajęcia GOK

Zarządzenie nr 1-2015 z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia ewidencji wyjść w godzinach służbowych dla pracowników GOK

Zarządzenie nr 1-M-2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2015 r.

 Zarządzenie nr 2-2015 z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wprowadzenia rejestru udzielonych upoważnień i pełnomocnictw

 Zarządzenie nr 2-M-2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 3-2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem

Zarządzenie nr 3-M-2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2015 r.

Zarządzenie nr 5-M-2015 z dnia 23 grudnia  2015 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych w GOK Wiązowna

Zarządzenie nr 6-2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie nagród dla uczestników zajęć

 Zarządzenie nr 1-2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 1-K-2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do zakładowego planu kont 

Zarządzenie nr 2-2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014 r.

Zarządzenie nr 3-2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia kodeksu etycznego dla pracowników

Zarządzenie nr 6-2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w zajęciach artystycznych i kół zaineresowań w GOK

Zarządzenie nr 7-2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami

Zarządzenie nr 14-2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji postępowania z pieczęciami-pieczątkami służbowymi

Zarządzenie nr 15-2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych GOK zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie nr 1-2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. w  sprawie regulaminu kontroli zarządczej

Zarządzenie nr 1-2012 z dnia 11 stycnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 5-2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 6-2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Zarządzenie NR 1-2007 z dnia 10.07.2007 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

 

Pokaż informacje o artykule