Loading ....
logo GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Lubelska 53
05-462 Wiązowna
tel/fax: (22) 180 00 41
e-mail: gok-wiazowna@info-bip.pl

Wszelkie sprawy związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie należy załatwiać:

- osobiście w siedzibie GOK-u – Wiązowna ul. Kościelna 41 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 

- telefonicznie tel. (22) 780 41 79 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 

- na piśmie adresowanym do Dyrekcji GOK:
- adres pocztowy - ul. Kościelna 41 05-462 Wiązowna
- e'mail - gok@gok-wiazowna.pl
- fax. (22) 780 41 79

 

 

Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

 

 

1) Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Osobą przybraną może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw
w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2) Kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

-  korzystanie z poczty elektronicznej - gok@gok-wiazowna.pl

-  przesyłanie faksów - (22) 780 41 79

 

 

3) Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, może zgłosić zapotrzebowanie na skorzystanie z dostępu do tłumacza języka migowego. Zgłoszenie w formie pisemnej należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie, na co najmniej 3 dni robocze (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed terminem realizacji sprawy.

Dodatkowo zgłoszenie można dokonać również:

a)  e-mailem  na adres: gok@gok-wiazowna.pl,

b)  faxem  na numer: (22) 780 41 79,

c)  telefonicznie przez osobę trzecią pod numerem: (22) 780 41 79,

d) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna,  ul. Lubelska 59:

    - e-mail  na adres urzad@wiazowna.pl

    - faxem  na nr 22 789 01 20 wew. 300

    - telefonicznie na  nr 22 789 01 20 wew. 200

    - drogą  pocztową.

 
Pokaż informacje o artykule